1 2 3 4 5 6

НачалоКОНТАКТИ
КОНТАКТИ

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПИРДОП”


Телефон:
07181/5151

Адрес:
Пирдоп, бул."Цар Освободител" №85, п.код 2070

Електронна поща:
[email protected]

Работно време:
От понеделник до петък - от 8 до 17 часа