1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 14 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Пирдоп [email protected] 2101 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 6177 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2102 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 8083 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2104 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 3476 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2105 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 9128 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2106 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 4221 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2107 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 1729 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2108 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 3986 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2109 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ПЪРВИ ГСУ "ПИРДОП", ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" И ТРЕТИ ГСУ "ПЕТРИЧ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 4998 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2110 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП” 32231 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2111 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ПЪРВИ ГСУ "ПИРДОП" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП” 3850 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2113 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 697 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2114 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 5570 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 21032112 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ"ДУШАНЦИ" И ТРЕТИ ГСУ"ПЕТРИЧ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 13881 Открит конкурс

01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2116 Осветления - отглеждане на млади насаждения без материален добив 28970 Открит конкурс   05.08.2021 05.08.2021