1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 9 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Пирдоп [email protected] 2001 Попълване и отглеждане на горски култури - Попълване на двегодишни горски култури - Подотдел 118п, 252з, 703у, Отглеждане на 2 - годишни култури - 118п, 252з, 703у, 352н, 681с 9959 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2002 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9001е, 9009л, 9011г, 9017е, 9018а, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9001е, 9009л, 9011г, 9017е, 9018а, 9012 и, к, р. 6322 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2003 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9023 л, м, т, 9026 а, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9023 л, м, т, о, р, 9026 а, 9022б. 8548 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2004 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9034 щ, ю, б1, 9099 ж, ю, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9034 ш, щ, ю, б1, 9099 ж, п, ю, 9100 ц, ч. 7347 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2005 Отглеждане на горски култури - първо, второ и трето отглеждане на двегодишни култури - 9103 м, 9104 о, п. 8275 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2006 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9106 к, л, м, ю, 9119 г, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9106 к, л, м, ю, 9119 г, 9117 а, б1, л1, 9119 г 5259 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2007 Попълване и отглеждане на горски култури - попълване и отглеждане на тригодишни култури - 700б, 701 а, 703 в, 719 е 2779 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2008 Отглеждане на горски култури - първо и второ отглеждане на тригодишни култури - 9016 ш, 9036 е1, т1, 9106 х, ц 5545 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2009 Попълване и отглеждане на горски култури - попълване и отглеждане на тригодишни култури - 119 м, 120 л, 121 т, 173 ж, 174 г, 330 з 10671 Открит конкурс

28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020