1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 7 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21109-1 бк, 107 10 33 654 0 804 57616 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21106-1 бб, бк, чб, гбр, здб, цр, дб, 652 198 77 653 10 1590 116040 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21107-1 здб, бл, цр, дб, 0 270 20 945 0 1235 86450 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21206-1 бк, 167 57 1 290 54 569 40184 Таен търг

06.03.2021
12.05.2021 12.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21210-1 бк, 525 48 3 1543 172 2291 169482 Таен търг

28.04.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21212-1 бк, 331 18 0 587 65 1001 77320 Таен търг

28.04.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21301-1 бк, гбр, здб, цр, дб, 43 45 15 410 10 523 36475 Таен търг

11.06.2021
ПРОВЕДЕНА