1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 10 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21106 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 652 198 77 653 10 1590 52988 Открит конкурс

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21107 бл, дб, здб, цр, 0 270 20 945 0 1235 40755 Открит конкурс

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21109 бк, 107 10 33 654 0 804 27336 Открит конкурс

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21210 бк, 525 48 3 1543 172 2291 77894 Открит конкурс

11.02.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21204 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 23 10 333 0 366 12444 Открит конкурс

11.02.2021
17.03.2021 17.03.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21205с бб, брз, 0 49 1 31 0 81 2674 Договори по чл. 27

02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21206 бк, 167 57 1 490 54 769 26146 Открит конкурс

06.03.2021
12.05.2021 12.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21208с бб, 0 81 2 29 0 112 3696 Договори по чл. 27

07.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21212 бк, 331 18 0 587 65 1001 34034 Открит конкурс

28.04.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21301 бк, гбр, дб, здб, цр, 43 45 15 630 10 743 25262 Открит конкурс

11.06.2021
ПРОВЕДЕНА