1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 9 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2011с бб, 0 0 0 17 0 17 544 Договори по чл. 27

26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2018с чб, 0 3 0 40 5 48 1530 Договори по чл. 27

26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2009с бб, 0 7 2 17 0 26 780 Договори по чл. 27

26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3594 Договори по чл. 27

03.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20203 бк, дб, здб, 98 20 0 820 0 938 28042 Открит конкурс

24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20207 бк, бл, гбр, здб, кгбр, цр, чб, 17 31 1 1148 0 1197 35893 Открит конкурс

24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20211 бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, кл, цр, 50 213 43 1408 46 1760 60276 Открит конкурс

20.05.2020
16.06.2020 16.06.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20217с бб, 0 1 0 55 0 56 1792 Договори по чл. 27

29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 1804Д-20 бк, бл, дб, здб, цр, 50 203 167 2142 0 2562 87890 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА