1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 16 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21101 бб, бк, ела, см, трп, 2249 642 36 3004 207 6138 225818 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21102 здб, срлп, цр, чб, 121 57 0 71 11 260 9822 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21103 бб, цр, чб, 36 108 5 52 12 213 6046 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21104 кдб, чб, 5 135 17 30 0 187 4540 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21105 бб, чб, 5 189 22 27 0 243 5722 Таен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21108 бб, цр, чб, 819 569 14 528 24 1954 67131 Електронен търг

02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21201 бб, лст, 132 70 1 295 0 498 13614 Таен търг

29.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21202 бб, мжд, цр, чб, 132 559 75 255 0 1021 24256 Таен търг

11.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21203 кгбр, кдб, цр, 0 0 0 383 0 383 12065 Таен търг

06.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21209 бк, гбр, 84 385 83 1435 126 2113 75857 Таен търг

28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21211 бб, см, 43 18 6 29 0 96 3316 Таен търг

28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21302 бк, бл, гбр, цр, 4 66 18 534 0 622 21770 Таен търг

11.06.2021
28.06.2021 28.06.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21401 бк, 333 155 72 500 598 1658 67421 Таен търг   30.07.2021 30.07.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21402 ак, брз, 2 3 0 162 0 167 4411 Таен търг   30.07.2021 30.07.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21406 бк, гбр, здб, мжд, цр, 219 555 93 1848 0 2715 107695 Таен търг   30.07.2021 30.07.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21405 бб, бл, цр, чб, 244 180 7 466 132 1029 37900 Таен търг   30.07.2021 30.07.2021