1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 38 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2001 бб, чб, 353 119 30 248 45 795 29013 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2006с бб, 112 20 0 77 14 223 8585 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2009 ак, чб, 67 55 0 201 24 347 10184 Таен търг

08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2012 бк, 173 16 0 870 153 1212 50046 Таен търг

08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2013 бб, чб, 979 388 199 538 95 2199 80902 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2002 бб, брз, чб, 291 510 68 590 115 1574 47145 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2003 бб, брз, чб, 253 297 162 303 51 1066 32363 Таен търг

24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2004 бл, цр, 0 9 6 99 0 114 4317 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2008 бк, бл, гбр, здб, 9 25 37 285 33 389 15051 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3856 Електронен търг

06.01.2020
07.04.2020 07.04.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2007 бб, брз, см, 1243 250 6 641 107 2247 91623 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20206 бл, здб, цр, чб, 139 161 12 447 0 759 17332 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2014 бб, гбр, здб, цр, чб, 117 57 10 377 34 595 21674 Таен търг

19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2015 бл, цр, 0 0 0 276 0 276 10488 Таен търг

19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2005 чб, 87 37 14 464 11 613 13836 Таен търг

19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2017 бб, бл, цр, чб, 96 73 1 177 32 379 12068 Таен търг

19.12.2019
06.01.2020 06.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 0 брз, 0 0 0 15 0 15 420 Таен търг

24.04.2020
02.06.2020 02.06.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20204 бк, гбр, здб, цр, 330 53 50 1563 208 2204 95271 Електронен търг

28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20208 бб, бк, см, чб, 67 345 23 303 0 738 16012 Таен търг

24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20201 бб, бк, ела, см, 360 700 65 1255 122 2502 76745 Таен търг

24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20202 бб, бк, см, 222 417 25 485 51 1200 40593 Таен търг

24.04.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20209 ак, кдб, чб, 70 58 0 209 24 361 10212 Таен търг

29.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20210 бб, бк, см, 178 304 52 361 20 915 24548 Таен търг

29.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20212 бк, 312 4 34 191 180 721 37464 Таен търг

02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20213 бб, бк, см, 21 109 15 209 0 354 9822 Таен търг

02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20214 бб, бл, дгл, срлп, цр, чб, 255 126 38 384 0 803 27061 Таен търг

02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20216 здб, цр, 7 46 68 857 0 978 38429 Таен търг

17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20215 ак, бб, бл, здб, цр, чб, 278 402 11 1040 0 1731 40190 Таен търг

24.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20219с бб, 30 23 1 141 0 195 3822 Таен търг

26.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20302 бк, бл, гбр, здб, кгбр, кл, цр, 62 323 52 2180 46 2663 79713 Таен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20301 бб, бк, см, 292 39 9 714 51 1105 37583 Таен търг

24.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20303 бк, бл, здб, цр, 0 230 36 1672 0 1938 56202 Таен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20304 бк, 173 16 0 870 153 1212 38125 Таен търг

24.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20306 бб, см, 984 294 5 251 0 1534 69990 Таен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20218 бк, 475 15 0 208 208 906 37114 Таен търг

24.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20305 здб, цр, чб, 26 70 4 58 0 158 4757 Таен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20307 бб, бк, брз, 76 351 69 814 0 1310 37205 Таен търг

24.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20308 бб, бл, цр, чб, 270 275 48 271 22 886 32598 Таен търг

09.10.2020
ПРОВЕДЕНА