1 2 3 4 5 6

НачалоТП ДГС "ПИРДОП"
ТП ДГС "ПИРДОП"

ТП ”ДГС ПИРДОП” 

Уважаеми госпожи и господа потребители на уеб страниците на "ЮЗДП" ДП и
ТП ДГС/ДЛС,

Уведомяваме Ви, че във връзка със стартиране на изцяло обновените
интернет страници на предприятието и 38-те териториални поделения в
състава му, актуална информация може да намерите на следните адреси:

Държавното горско стопанство носи наименованието си от гр.Пирдоп, където е седалището на неговото административно управление

На север граничи с Държавно горско стопанство Етрополе и с големи високопланински пасищни блокове, разположени по централното било на Стара планина, на североизток с Парк "Централен Балкан", на изток с Държавнo горско стопанство Клисура, на юг с Държавно горско стопанство Панагюрище, На югозапад с Държавно ловно стопанство "Арамлиец" и Държавно горско стопанство Елин Пелин.

Територията на държавното горско стопанствосе намира в Софийска област, общини Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар и обхваща горите в землищата на следните населени места :с. Буново, с. Мирково, с. Смолско, с. Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с. Карлиево, с. Челопеч, с. Църквище, гр Златица, гр. Пирдоп, с. Антон, гр.Копривщица и с. Душанци.НОВИНИ

ЗАПОВЕД
08/02/2021
ЗАПОВЕД ЗАП-84/01.02.2021


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
12/10/2020
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ООТКРИТ КОНКУРС
30/04/2020
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА