1 2 3 4 5 6

НачалоТП ДГС "ПИРДОП"
ТП ДГС "ПИРДОП"

ТП ”ДГС ПИРДОП” 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ

ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ПРЕЗ 2021г.


Държавното горско стопанство носи наименованието си от гр.Пирдоп, където е седалището на неговото административно управление

На север граничи с Държавно горско стопанство Етрополе и с големи високопланински пасищни блокове, разположени по централното било на Стара планина, на североизток с Парк "Централен Балкан", на изток с Държавнo горско стопанство Клисура, на юг с Държавно горско стопанство Панагюрище, На югозапад с Държавно ловно стопанство "Арамлиец" и Държавно горско стопанство Елин Пелин.

Територията на държавното горско стопанствосе намира в Софийска област, общини Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар и обхваща горите в землищата на следните населени места :с. Буново, с. Мирково, с. Смолско, с. Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с. Карлиево, с. Челопеч, с. Църквище, гр Златица, гр. Пирдоп, с. Антон, гр.Копривщица и с. Душанци.НОВИНИ

ЗАПОВЕД
08/02/2021
ЗАПОВЕД ЗАП-84/01.02.2021


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
12/10/2020
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ООТКРИТ КОНКУРС
30/04/2020
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА