1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Пирдоп - Дата на обявата: 04.01.2019
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: Изграждане на помпена инсталация в разсадник „Рашко Маджаров“ в гр. Копривщица в териториалния обхват на ТП ДГС Пирдоп.
Валидна до (вкл.): 04.01.2019