1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Пирдоп - Дата на обявата: 10.07.2019
Преписка ID: 10 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтирате, използване и поддържане за срок от 24 месеца за нуждите на ТП "ДГС Пирдоп".