1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


01/02/2017

 В изпълнение на изискванията на чл. 61, ал. 12 от НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос:

„От ТП „ДГС Пирдоп” е предоставен безвъзмездно посадъчен материал за залесяване през 2016 г. на представители на НУ „Тодор Влайков”, гр. Пирдоп, и на граждани на общините Пирдоп и Златица, общо в размер на 930 бр. фиданки от видовете обикновен явор, червен дъб, дребнолистна липа, конски кестен, бреза, акация, атласки кедър.”