1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 15 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1909 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на тригодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 8835 Открит конкурс

22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1910 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на тригодишни култури в І ГСУ Мирково 3537 Открит конкурс

22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1911 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на двегодишни и тригодишни култури в V ГСУ Душанци 3164 Открит конкурс

22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1912 Попълване на двегодишни култури и отглеждане на двегодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 8883 Открит конкурс

22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1913 Попълване на двегодишни култури и отглеждане на двегодишни култури в І ГСУ Мирково и ІІ ГСУ Петрич 6668 Открит конкурс

22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1901 Залесяване и отглеждане на едногодишни горски култури в І ГСУ Мирково, ІІ ГСУ Петрич, ІІІ ГСУ Челопеч и V ГСУ Душанци 17624 Открит конкурс

25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1902 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 10375 Открит конкурс

25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1903 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 15100 Открит конкурс

25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1904 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 10568 Открит конкурс

25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1905 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 17184 Открит конкурс

25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1906 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 7050 Открит конкурс

25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1904 Отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 10568 Договаряне

28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1910 Попълване на тригодишни култури, първо и второ отглеждане на тригодишни култури в І ГСУ Мирково 3537 Договаряне

28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1911 Попълване на тригодишни култури, първо и второ отглеждане на двегодишни култури, първо и второ отглеждане на тригодишни култури в V ГСУ Душанци 3164 Договаряне

28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1905 Отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 17184 Договаряне

28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019