1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 7 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901-1 бб, см, бк, чб, ак, бм, д, 56 71 2 381 56 566 37947 Явен търг

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914-1 бб, см, бк, трп, чб, гбр, здб, ак, брз, цр, здгл, дб, 65 303 101 888 34 1391 88569 Явен търг

10.12.2018
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913-1 бк, 591 40 0 385 585 1601 130661 Явен търг

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1908-1 бб, чб, гбр, ак, цр, мжд, пляс, 119 135 18 489 34 795 52465 Явен търг

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1917-1 бб, бк, чб, гбр, здб, ак, тп, цр, дб, 65 22 9 623 33 752 53382 Явен търг

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1916-1 бб, см, ела, бк, 360 700 65 1255 122 2502 164761 Явен търг

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1909-1 бб, см, бк, гбр, здб, ак, 19 230 31 337 8 625 37253 Явен търг

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019