1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2018 - 6 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803-1 бк, здб, бл, цр, 5 22 1 560 0 588 38317 Таен търг

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805-1 бб, чб, здб, бл, ак, лп, цр, дб, 9 86 46 516 0 657 41950 Таен търг

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809-1 бл, ак, цр, 0 0 0 796 0 796 47900 Таен търг

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813-1 бк, гбр, здб, цр, дб, 143 48 11 478 97 777 53969 Таен търг

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808-1 бб, см, бк, брз, 1211 390 51 802 194 2648 186435 Таен търг

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1822с-1 бб, см, бк, 467 325 60 85 31 968 70072 Явен търг

26.03.2018
ПРОВЕДЕНА