1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 3 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2011с бб, 0 0 0 17 0 17 544 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2018с чб, 0 3 0 40 5 48 1530 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804Д-20 бк, бл, дб, здб, цр, 50 203 167 2142 0 2562 87890 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА