1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 20 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803 бк, бл, здб, цр, 5 22 1 760 0 788 24362 Открит конкурс

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805 ак, бб, бл, дб, здб, лп, цр, чб, 9 86 46 816 0 957 29122 Открит конкурс

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808 бб, бк, брз, см, 1211 390 51 802 194 2648 68784 Открит конкурс

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809 ак, бл, цр, 0 0 0 996 0 996 30876 Открит конкурс

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813 бк, гбр, дб, здб, цр, 143 48 11 728 97 1027 30759 Открит конкурс

14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1822с бб, бк, см, 467 325 60 248 31 1131 29374 Открит конкурс

26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1817 Т бб, бк, гбр, здгл, см, чел, 0 0 0 63 0 63 1719 Договаряне

26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1816с бб, 11 38 8 125 15 197 5210 Договаряне

26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1823с бб, бк, бм, брз, дрлп, см, трп, чб, яв, 966 249 4 914 545 2678 68885 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1824с бб, см, 1975 673 79 849 436 4012 100775 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1826с бб, 94 20 0 38 40 192 4802 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1825с бб, брз, лп, см, трп, 1646 318 20 516 258 2758 68649 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804 Д бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, лп, мжд, пляс, цр, 41 517 131 1835 0 2524 84115 Открит конкурс

26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1831с бб, бк, см, трп, 215 52 17 103 31 418 11827 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1828с бб, 45 105 50 314 80 594 16776 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1830с бб, бк, см, 544 325 75 221 98 1263 35259 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1832с бк, 138 0 9 79 92 318 9398 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1827с бб, 30 51 6 99 1 187 5274 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1829с бб, бк, брз, 44 12 0 112 4 172 4839 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1833с бб, бк, см, трп, 74 7 10 143 24 258 7385 Договаряне

03.08.2018
ПРОВЕДЕНА