1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 5 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2011с бб, 0 0 0 17 0 17 544 Договори по чл. 27

26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804Д-20 бк, бл, дб, здб, цр, 50 203 167 2142 0 2562 87890 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2018с чб, 0 3 0 40 5 48 1530 Договори по чл. 27

26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2009с бб, 0 7 2 17 0 26 780 Договори по чл. 27

26.03.2020
20.03.2020 20.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3594 Договори по чл. 27   30.03.2020 30.03.2020