1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 10 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 56 71 2 381 56 566 17581 Открит конкурс

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1902с бб, бк, д, дб, здгл, см, цр, чб, 0 16 5 70 4 95 2655 Договори по чл. 27

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913 бк, 591 40 0 585 585 1801 54649 Открит конкурс

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906с бб, д, цр, чб, 106 51 4 196 38 395 10702 Договори по чл. 27

23.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907с бб, д, см, 0 0 12 78 20 110 3062 Договори по чл. 27

23.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1922 ак, бб, бк, дб, кгбр, кдб, тп, цр, чб, 99 95 6 1277 13 1490 45107 Открит конкурс

23.01.2019
26.06.2019 26.06.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1910с бб, бк, ела, см, 11 12 0 57 13 93 2584 Договори по чл. 27

23.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1912с бб, см, 32 13 0 50 47 142 3915 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1924 бк, 35 161 28 473 1 698 21883 Открит конкурс

10.06.2019
18.07.2019 18.07.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804Д-19 ак, бб, бк, бл, врб, гбр, дб, едлп, здб, ива, кл, мжд, см, трп, цр, чб, 248 210 85 1906 69 2518 84156 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА