1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 8 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 56 71 2 381 56 566 17581 Открит конкурс

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1902с бб, бк, д, дб, здгл, см, цр, чб, 0 16 5 94 6 121 3384 Договори по чл. 27

10.12.2018
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913 бк, 591 40 0 585 585 1801 54649 Открит конкурс

10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906с бб, д, цр, чб, 106 51 4 177 37 375 10140 Договори по чл. 27

23.01.2019
07.03.2019 07.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907с бб, д, см, 0 0 12 89 20 121 3372 Договори по чл. 27

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1917 ак, бб, бк, гбр, дб, здб, тп, цр, чб, 65 22 9 623 33 752 23713 Открит конкурс

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 360 700 65 1255 122 2502 72858 Открит конкурс

23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1912с бб, см, 32 13 0 50 47 142 3915 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА