1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 5 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 56 71 2 381 56 566 17581 Открит конкурс

10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914 ак, бб, бк, брз, гбр, дб, здб, здгл, см, трп, цр, чб, 65 303 101 888 34 1391 41807 Открит конкурс

10.12.2018
06.02.2019 06.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913 бк, 591 40 0 585 585 1801 54649 Открит конкурс

10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1908 ак, бб, гбр, мжд, пляс, цр, чб, 119 135 18 489 34 795 23574 Открит конкурс   06.02.2019 06.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1909 ак, бб, бк, гбр, здб, см, 19 230 31 337 8 625 18158 Открит конкурс   06.02.2019 06.02.2019