1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2018 - 14 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801 бб, бк, брз, гбр, чб, 12 69 30 249 4 364 8639 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1802 ак, бб, чб, 142 207 7 229 4 589 19364 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 133 213 36 455 39 876 26310 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1806 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 27 150 65 1032 33 1307 46109 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1812 бб, бк, см, 232 310 26 277 20 865 32020 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1807 бб, бк, бл, гбр, здб, см, трп, цр, 62 224 53 948 38 1325 45543 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1810 бб, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, цр, чб, 120 449 53 647 18 1287 38656 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1811 бб, гбр, здб, цр, чб, 107 228 7 594 15 951 26695 Таен търг

13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801 Д бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кдб, см, трп, цр, чб, 60 609 88 2204 21 2982 108562 Явен търг

27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1818 бб, чб, 390 522 77 327 43 1359 52203 Явен търг

12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1819 бк, бл, здб, цр, 33 140 21 1015 0 1209 45071 Явен търг

12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1820 бл, здб, цр, 15 186 19 1171 0 1391 51126 Явен търг

12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1821 ак, бл, здб, цр, чб, 237 402 12 644 22 1317 39915 Явен търг

12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg ЮЗДП1700 бк, см, 12 488 81 474 0 1055 36675 Таен търг   ПРОВЕДЕНА