1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 31 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 18331 Електронен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906 ак, бб, бл, брз, цр, 26 207 7 616 23 879 31552 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907 бб, бл, цр, 4 322 0 939 2 1267 45742 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1926 ак, бб, бк, бл, гбр, цр, чб, 32 105 56 781 26 1000 29867 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1904 ак, бб, бврб, бк, бл, брз, кгбр, кдб, см, трп, цр, чб, 45 163 21 510 36 775 29362 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1905 ак, бб, кгбр, кдб, цр, чб, 2 72 18 240 5 337 12479 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1915 бб, бк, брз, гбр, здб, см, трп, цр, чб, чдб, 311 429 64 713 82 1599 64463 Електронен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1911 бб, см, 352 132 8 135 115 742 38152 Електронен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901Д ак, бк, бл, гбр, здб, мжд, цр, 39 220 68 1563 80 1970 85084 Явен търг

11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1908 ак, бб, гбр, мжд, пляс, цр, чб, 119 135 18 489 34 795 29462 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1909 ак, бб, бк, гбр, здб, см, 19 230 31 337 8 625 19454 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914 ак, бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, см, трп, цр, чб, 65 303 101 888 34 1391 43874 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 360 700 65 1255 122 2502 93452 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1917 ак, бб, бк, гбр, здб, тп, цр, чб, 65 22 9 623 33 752 30259 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1941с бб, здб, кгбр, лп, мжд, цр, чб, 38 8 5 16 12 79 3698 Таен търг

19.04.2019
01.11.2019 01.11.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1942с бб, бк, гбр, см, цр, чб, 4 6 2 36 9 57 1616 Таен търг

10.06.2019
01.11.2019 01.11.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1919 бб, гбр, здб, см, цр, чб, 10 141 25 422 0 598 19499 Таен търг

10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1923 бк, см, 484 56 5 363 208 1116 53586 Таен търг

10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1927 бб, бк, здгл, см, трп, 20 32 11 161 7 231 6582 Таен търг

10.06.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1928 бб, бк, здгл, см, трп, 161 797 54 886 70 1968 69313 Таен търг

10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1929 бб, бк, брз, ела, см, 221 365 39 628 75 1328 46753 Таен търг

10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1930 бб, бк, см, 222 417 25 485 51 1200 44090 Таен търг

10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1931 бб, бк, гбр, чб, 31 44 5 49 3 132 4703 Таен търг

10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1932 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 16922 Таен търг

10.06.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1933 бб, бк, кгбр, кдб, цр, чб, 97 94 6 448 12 657 19456 Таен търг

02.07.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1934 тп, 93 7 1 124 37 262 9716 Таен търг

09.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1935 бб, 457 57 0 75 11 600 36336 Таен търг

09.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1936 бк, ива, 4 13 5 138 0 160 5895 Таен търг

09.07.2019
24.07.2019 24.07.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1937с бб, 120 15 0 41 62 238 11553 Таен търг

26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1938с бб, 9 18 9 46 6 88 2638 Таен търг

26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801Д-19 бк, гбр, здб, лп, трп, цр, 24 361 226 2329 0 2940 124690 Явен търг   ПРОВЕДЕНА