1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 9 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 18331 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906 ак, бб, бл, брз, цр, 26 207 7 616 23 879 31552 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907 бб, бл, цр, 4 322 0 939 2 1267 45742 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1902 ак, бб, бл, цр, чб, 20 112 67 626 46 871 27177 Таен търг

11.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1904 ак, бб, бк, бл, брз, кгбр, см, трп, цр, чб, чдб, 45 163 21 510 36 775 28941 Таен търг

11.12.2018
06.02.2019 06.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1905 ак, бб, кгбр, кдб, цр, чб, 2 72 18 240 5 337 12274 Таен търг

11.12.2018
06.02.2019 06.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1915 бб, бк, брз, гбр, здб, см, трп, цр, чб, чдб, 311 429 64 713 82 1599 64463 Електронен търг

08.01.2019
25.01.2019 25.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1911 бб, см, 352 132 8 135 115 742 38152 Електронен търг

08.01.2019
25.01.2019 25.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901Д ак, бк, бл, гбр, здб, мжд, цр, чдб, 39 220 68 1563 80 1970 85084 Явен търг

11.01.2019
15.02.2019 15.02.2019