1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 16 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2001 бб, чб, 353 119 30 248 45 795 29013 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2006с бб, 112 20 0 77 14 223 8585 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2009 ак, чб, 67 55 0 201 24 347 10184 Таен търг

08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2012 бк, 173 16 0 870 153 1212 50046 Таен търг

08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2013 бб, чб, 979 388 199 538 95 2199 80902 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2002 бб, брз, чб, 291 510 68 590 115 1574 47145 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2003 бб, брз, чб, 253 297 162 303 51 1066 32363 Таен търг

24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2004 бл, цр, 0 9 6 99 0 114 4317 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2008 бк, бл, гбр, здб, 9 25 37 285 33 389 15051 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3856 Електронен търг

06.01.2020
07.04.2020 07.04.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2007 бб, брз, см, 1243 250 6 641 107 2247 91623 Таен търг

08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2010 бк, гбр, здб, цр, 13 4 2 227 35 281 10949 Таен търг

08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2014 бб, гбр, здб, цр, чб, 117 57 10 377 34 595 21674 Таен търг

19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2015 бл, цр, 0 0 0 276 0 276 10488 Таен търг

19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2005 чб, 87 37 14 464 11 613 13836 Таен търг

19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2017 бб, бл, цр, чб, 244 180 7 509 89 1029 31689 Таен търг

19.12.2019
06.01.2020 06.01.2020