1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 16 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 18331 Електронен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906 ак, бб, бл, брз, цр, 26 207 7 616 23 879 31552 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907 бб, бл, цр, 4 322 0 939 2 1267 45742 Електронен търг

27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1921 ак, бб, бл, цр, чб, 31 91 56 547 25 750 22283 Таен търг

11.12.2018
08.05.2019 08.05.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1904 ак, бб, бврб, бк, бл, брз, кгбр, кдб, см, трп, цр, чб, 45 163 21 510 36 775 29362 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1905 ак, бб, кгбр, кдб, цр, чб, 2 72 18 240 5 337 12479 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1915 бб, бк, брз, гбр, здб, см, трп, цр, чб, чдб, 311 429 64 713 82 1599 64463 Електронен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1911 бб, см, 352 132 8 135 115 742 38152 Електронен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901Д ак, бк, бл, гбр, здб, мжд, цр, 39 220 68 1563 80 1970 85084 Явен търг

11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1908 ак, бб, гбр, мжд, пляс, цр, чб, 119 135 18 489 34 795 29462 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1909 ак, бб, бк, гбр, здб, см, 19 230 31 337 8 625 19454 Таен търг

05.03.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914 ак, бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, см, трп, цр, чб, 65 303 101 888 34 1391 47688 Таен търг

05.03.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 360 700 65 1255 122 2502 93452 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1917 ак, бб, бк, гбр, здб, тп, цр, чб, 65 22 9 623 33 752 30259 Таен търг

05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801Д-19 бк, гбр, здб, лп, 238 311 94 2280 72 2995 131714 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1920 здб, кгбр, лп, мжд, цр, чб, 26 84 24 398 0 532 21294 Таен търг

19.04.2019
08.05.2019 08.05.2019